Zarząd

Artur Pindel

Prezes Zarządu
tel.  +48 22 290 68 70
email a.pindel@bdaesthetic.com